Kancelaria dysponuje:

  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Obwieszczenia o licytacjach zamieszczane są wyłącznie na www.licytacje.komornik.pl

JAN WOŹNIAK - KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
71-241 Szczecin, ul. Klonowica 1a , pok. 4

tel./fax (91) 4877-061
(91) 4861-364
(91) 4861-365

e-mail: szczecin1@komornik.pl

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek- piątek 08.00 - 16.00

dyżur komornika:
poniedziałek 08.00 - 16.00

aktualny rachunek bankowy:
04 1020 4795 0000 9002 0138 2191